Person

Laetitia Birkeland

Birkeland har bakgrunn som jurist fra Université La Sorbonne i Paris (1994). Hun har også en Executive Master in Energy Management fra BI (i samarbeid med ESCP Europe og IFP energies nouvelles) fullført i 2010-2011. Hun begynte i Bellona i slutten av 2007 etter flere års erfaring som advokat i Norge hos Wikborg Rein & CO. I Bellona har Birkeland jobbet på tvers av fagavdelingene med særlig fokus på klima og CO2-håndteringsspørsmål. Birkelands videre utdanning innen Energy management har tillatt henne å skaffe seg spisskompetanse blant annet innen fornybar energi og kraftmarkedet. Hun skrev sin hovedoppgave om elsertifikatmarkedet som skal tre i kraft mellom Norge og Sverige 1.1.2012. Hun tiltrådte i september 2011 som rådgiver innen avdelingen Renere Energi Norge og vil der hovedsakelig jobbe med kraftmarkedet og energieffektivisering.