Person

Michele Hege Grønbech

Michele Hege Grønbech har mastergrad i statsvitenskap fra Ohio State University med Russland som spesialfelt. Før hun kom til Bellona, jobbet hun blant annet i Miljøverndepartementet, WWFs program for Arktis og Kommunal- og regionaldepartementet. Hennes arbeidsområde i Bellona er fornybar energi i Nordvest-Russland.