Person

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer har hovedfag i kjernefysikk (cand. scient.) fra Universitet i Oslo. Etter noen år i Statens Strålevern begynte han å jobbe i Bellonas Russlandsgruppe i 1993. Der ble han senere avdelingsleder før han ble daglig leder for hele organisasjonen i 2006. Som daglig leder er han ansvarlig for organisasjonens økonomi, og den daglige driften. Han jobber også med spørsmål knyttet til radioaktivt avfall, atomulykker, atomkraft i Norge, Russland og miljøet og Sellafield.