Person

Paal Frisvold

Paal Frisvold har jobbet med politiske prosesser relatert til miljø- og energispørsmål i EU, IEA og på G8-nivå i en årrekke. Paal har et utstrakt nettverk og mange gode kontakter i EU Kommisjonen og i Europaparlamentet. Paal er medlem av koordineringsgruppen til ZEP (European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants). Han har en Mastergrad i internasjonal politikk fra Johns Hopkins University, SAIS. Paal har jobbet i Bellona siden 2001.