Person

Sindre Østby Stub

Sindre Østby Stub er tross sin unge alder for veteran i miljøbevegelsen å regne. I en årrekke har han vært aktiv lokalt og sentralt i Natur og Ungdom, sist som organisasjonens daglige leder. Før han kom til Bellona i 2010, arbeidet han to år i NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. Sindre tar en bachelorgrad i materialer, energi og nanoteknologi ved Universitetet i Oslo. I Bellona er arbeidsfeltet hans fornybar energi og energieffektivisering i industri og bygninger.