Person

Svend Søyland

Svend Søyland har hovedfag i kriminologi fra Universitetet i Oslo med fokus på miljøkriminalitet. Han har tidligere jobbet i FN, Det norske miljøverndepartementet og som foreleser på University of Hong Kong. Fra 2005 til 2008 ledet han Bellona USA fra Washington DC. Nå jobber for Bellona i Oslo som seniorrådgiver på internasjonale klimaforhandlinger og med myndighetskontakt, NGO-partnerskap og CO2-håndtering på globalt nivå.