Side

Personvernerklæring for Bellona

Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder Miljøstiftelsen Bellona og forklarer hva slags informasjon vi har om deg, og hvordan vi bruker denne.

Denne erklæringen ble utformet i forbindelse med innføring av EU forordningen GDPR i 2018.

Bellona er opptatt av personvern, og av den enkeltes rett til kontroll over data om seg selv, retten til å kunne korrigere data samt retten til å bli slettet.

Bellona, ved daglig leder, eller den som utpekes av daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger

Om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som gjelder en privatperson som er identifisert eller kan identifiseres. Eksempler på slik informasjon er navn, adresse, telefon, fødselsdato og forskjellige former for data om adferd.

Opplysninger vi samler inn

For å opprettholde en relasjon til deg er vi avhengige av å samle inn og lagre ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er. Vi samler kun inn informasjon du selv gir til oss. Vi kjøper ikke personopplysninger fra andre, eller skaffer personopplysninger på andre måter enn via direkte kontakt.

Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, eller på andre måter, som støttemedlem/giver må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi lagrer også kontonummer, informasjon om avtaler, og betalingshistorikk. I tillegg lagrer vi personnummer dersom brukeren ønsker det for krav om skattefradrag for givere til ideelle organisasjoner.

Ved påmelding til nyhetsbrev lagrer vi navn og emailadresse.

Ved personlige møter gjennom vårt faglige arbeid kan vi lagre data som navn, stilling, firma, emailadresse og telefonnummer. I slike tilfeller vil vi be om individuelt og personlig samtykke hvis vi sender ut informasjon.

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre nettsider, registreres det informasjon om hvilke sider du ser på. IP adresse, tidspunkt og side logges. Disse loggene oppbevares i ca. en mnd. før de slettes.

Vi benytter tjenesten Google Analytics for å få oversikt og statistikk over bruken av våre nettsider. Dette gjøres via en programkode (script) som er på alle nettsidene. Denne programkoden sender informasjon til Google Analytics om tidspunkt, side, hvor man kom fra samt IP adresse. I tillegg registreres informasjon om enheten som benyttes, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Disse opplysningene brukes kun til aggregert statistikk, og identifiserer ikke enkeltpersoner.

Informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, brukes informasjonskapsler («cookies»). Disse lagres ikke fra besøk til besøk, og er utelukkende for administrasjon og drift av våre nettsteder, og har ingen relevans for besøkende. Vi bruker ingen tredjeparts informasjonskapsler

Bortsett fra Google Analytics anvender vi ikke programkoder som sender informasjon videre til tredjepart.

Vi kan anvende koder i lenker på utsendte nyhetsutsendinger. Disse viser hvilke linker som ble klikket på, men identifiserer ikke enkeltpersonen.

Hva vi bruker opplysningene til

Personopplysningene blir brukt til følgende formål:

 For å opprettholde kontakt med våre partnere, støttespillere og medlemmer

Vi bruker personopplysninger for å kunne kommunisere med deg. Dette kan være ved masseutsendinger av mail eller brev basert på medlemssystemet vårt, eller mer spesifisert faglig kontakt basert på vårt CRM system.

For å opprettholde et system for givere og gaver fra enkeltpersoner

Mange av våre støttemedlemmer bidrar økonomisk, enten i form av sporadiske eller faste bidrag. Vi bruker personopplysninger for å holde oversikt over transaksjoner, generere rapporter og for innberetninger i forbindelse med skattefradrag.

For å måle effekt av våre aktiviteter

Vi utarbeider og bruker statistikk for å måle effekten av enkelte av våre aktiviteter. Dette gjelder besøksstatistikk for nettsider, åpningsfrekvens og hvilke linker som klikkes ved masseutsendinger og betalingsstatistikker fra medlemssystemet. Disse statistikkene er aggregerte, og inneholder ikke personopplysninger.

Deling av opplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med andre, med unntak av våre samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Der vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd. Andre tilfeller av deling eller utlevering av opplysninger vil kreve samtykke fra de det gjelder.

Våre samarbeidspartnere som behandler data på vegne av oss er:

Upheads – Driftstjenester
Profundo – Medlemssystem
Microsoft – Mail/kontorstøtte
SuperOffice – CRM (kontaktregister) / Maseutsendinger av mail
Tripletex – Regnskapssystem

Innsyn og retting

Du kan selv påvirke hvilke opplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du har også rett til å be om innsyn i opplysninger vi har om deg.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss på personvern@bellona.no

Sletting av personopplysninger

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. For henvendelser angående sletting kontakt oss på personvern@bellona.no .

Sikring av personopplysninger

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang. Skulle personopplysninger komme på avveie, plikter vi å varsle Datatilsynet og personene det gjelder.

Utsendinger av e-post og SMS

For utsending av nyhetsbrev og andre masseutsendinger vil vi be om aktivt samtykke fra nye kontakter. For både nye og eksisterende kontakter vil enhver kommunikasjon inneholde en link for av/ut melding. Givere og kontakter vil og ha tilgang til egne sider for kontroll av, og endring av egne preferanser for mottak av informasjon fra oss.

Endringer i personvernerklæringen

Miljøstiftelsen Bellona forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Miljøstiftelsen plikter å varsle om vesentlige endringer i erklæringen.

Rett til å klage

Hvis du mener vi ikke ivaretar dine rettigheter til personvern, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, i dette tilfelle Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/).

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for Miljøstiftelsen Bellonas håndtering av personopplysninger er IT-ansvarlig Christian Rekkedal.

Christian Rekkedal.
E-post: chris@bellona.no
Telefon: +47 905 06 311

Ved spørsmål angående personvernerklæringen ta gjerne kontakt med oss på personvern@bellona.no