Prosjekt

Helelektrisk.no

Sammen med Agder Energi, Elektroforeningen (EFO) og Siemens har Bellona etablert helelektrisk.no

Målet med helelektrisk.no er å hjelpe sektorer og kommuner med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale og nå sine klimamål. Hver kommune får en oversikt over hvilke områder som har det største potensialet for elektrifisering og kan bruke dette som grunnlag for strategier, veikart og klima- og miljøplaner. Selv om næringsstrukturen fra kommune til kommune er forskjellig, er en økende elektrifiseringsgrad i en kommune viktig for å se om vi lykkes med å redusere klimagassutslippene. 

Energiforbrukstallene for de ulike sektorene, som industri, bygg og landbruk, gir en oversikt over hvor skoen trykker på overordnet nivå og hvor det er behov for ekstra tiltak for å få fart på elektrifiseringen. Kommuner og øvrige myndigheter, bedrifter, forskningsmiljøer med flere spiller alle en rolle i å få det til å skje.

Ansvarlig for prosjektet i Bellona: Benjamin Strandquist

Våre fagpersoner

Benjamin Strandquist

Seniorrådgiver, elektrifisering og kommunikasjon