Prosjekt

NoMaRe

Tarevoktere rydder havbunnen for kråkeboller.
Tarevoktere rydder havbunnen for kråkeboller.
Max Emanuelson

I det stille har en av Europas største naturkriser utspilt seg utenfor Norges kyst. Havbunnen langs kysten har gått fra frodig tareskog til kråkebolleørken. Nå lanserer næringsliv, frivillige og miljøvernere samarbeidsplattformen NoMaRe for å gjøre Norges ukjente ørken om til blå skog. Sammen ønsker vi å legge til rette for en storstilt restaurering av norsk tareskog, sier lederen for Bellonas bioprogram, Joakim Hauge.

Miljøstiftelsen Bellona, den frivillige organisasjonen Tarevoktere og næringslivsaktørene Urchinomics og IFF lanserer i dag initiativet «NoMaRe», en samarbeidsplattform for marin naturrestaurering. Samarbeidet ble lansert på det helelektriske skipet MS Brisen med deltagelse fra Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– NoMaRe er et kjempebra initiativ, sa klima- og miljøministeren.

Siden 70-tallet har et enormt område på 5000 km2 blitt forvandlet fra frodig tareskog til en kråkebolleørken langs den nord-norske kysten. Ørkenområdet er nesten på størrelse med de samlede bebygde områdene på landjorda i Norge. Krisen har oppstått som følge av en invasjon av milliarder av kråkeboller som har beitet tareskogen ned til ørken. Eksplosjonen av kråkeboller er knyttes til menneskelig aktivitet, som overfiske av kråkebolle-predatorer som torsk og steinbit. Forsøk viser imidlertid at det er fullt mulig å gjøre ørkenen om til tareskog igjen hvis kråkebollene fjernes eller reduseres.

Norges glemte naturkrise

– Tapet av tareskogen er Norges glemte naturkrise. Gjennom vårt engasjement i NoMaRe ønsker Bellona å legge til rette for en storstilt restaurering av norsk tareskog. Partnerne i NoMaRe er godt i gang med å restaurere kråkebolleørken utenfor Tromsø, og vi satser på å se praktiske resultater på havbunnen allerede i 2024. Samtidig vil det være viktig for oss å sette fart på forskning, kunnskapsformidling og politiske tiltak. Vi må snarest mulig få på plass en nasjonal satsing for å restaurere norsk tareskog. En slik satsing kan gi Norge storstilte klima- og miljøgevinster, sier Joakim Hauge, leder for Bellonas bio-program.

– Norges rikdom har vært nært knyttet til verdiskapning og høsting fra havet. Denne aktiviteten har imidlertid også medført at vi til tider har høstet mer enn naturens tåleevne langs Norges kyst, og ødelagt en av verdens største marine skoger.  Næringslivet må nå stille opp, og bidra til å fikse det vi har ødelagt, sier Brian Tsuyoshi Takeda i Urchinomics.

– IFF er under programmet Do More Good opptatt av å bidra til miljøet i de landene vi opererer. I Norge har vi høstet stortare i mer enn 60 år, og vi vet hvordan tareskogen skal forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Restaureringen av tareskogen i Nord-Norge er bra for både planeten og den grønne økonomien. Gjenvekst av tareskogen vil i tillegg til miljøgevinsten gi grunnlag for vekst i Norges marine økonomi, sier Trond Helgerud, Teknologisjef i IFF N&H Norway AS.

– Norge står midt i en omfattende naturkrise som veldig få ser – den er jo under vann. Vi i Tarevoktere ønsker å være denne naturkrisens «øyne», slik at befolkningen kan få oppleve hva som faktisk skjer på havbunnen vår. Restaurering av blå skog er essensielt for karbonbinding, biodiversitet og produktivitet langs kysten vår, og det er et avgjørende spillekort i kampen mot klimaendringene, sier Ida Søhol i Tarevoktere.

60% av tareskogen er forsvunnet

Tareskogen er en av de viktigste og mest biodiverse økosystemene på planeten vår. Globalt er imidlertid 60% av tareskogen forsvunnet de senere tiårene. Forskere ved NIVA anslår at en restaurering av norsk tareskog har potensiale for å gi store samfunnsgevinster, som for eksempel en økning på 50 000 tonn stor fisk årlig og 1,2 millioner tonn årlig langtidslagring av CO2. Andre forskere har anslått den årlige verdiskapningen fra 1 km2 nord-atlantisk tareskog til å være 77 millioner kroner.

På lanseringen 17. januar 2024 intervjuet Bellona-rådgiver Jessica Hough klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og leder for Bellonas bioprogram Joakim Hauge. Se videoen her:

Våre fagpersoner

Jessica Hough

Jessica Hough

Rådgiver, marinbiologi

Alexander Ugland

Prosjektleder, bioøkonomi

Michele Legernes, marinbiolog og rådgiver innen havbruk og marin restaurering.

Michele Legernes

Rådgiver, havbruk

Joakim Hauge

Joakim Hauge

Teamleder, bioøkonomi