Prosjekt

Ocean Forest

Tareskog av butare
Tareskog av butare

Ocean Forest er etablert av Lerøy og Bellona ut ifra en felles visjon om å øke matproduksjon fra havet på en bærekraftig måte ved også å høste på lavere nivå i næringskjeden. Ocean Forest har som formål å fange opp nitrogen og fosfor samt CO2 fra havet gjennom å dyrke arter som for eksempel sukkertare (makroalger), blåskjell og børstemark. Disse såkalte lavtrofiske artene har et kjempepotensial for bærekraftig produksjon av energi/biomasse, mat og fôrråvarer, og binder CO2 via fotosyntesen. Siden 2014 har Ocean Forest blitt utviklet fra visjon til virkelighet, og er i dag en av de største taredyrkerne i Europa og utvikler stadig nye miljøløsninger.

Algene i havet produserer mesteparten av verdens oksygen og tare er mer effektiv til å fange karbon enn regnskog. Tare, blåskjell og børstemark kan dyrkes uten å legge beslag på landarealer, og uten å tilføres gjødsel eller fôr.