Nyheter

Til kamp mot kråkebollene

Lederen av Bellonas Bioteam, Joakim Hauge overrakte kråkebolle-lys til klima-og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen under lanseringen av NoMaRe.
Lederen av Bellonas Bioteam, Joakim Hauge overrakte kråkebolle-lys til klima-og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen under lanseringen av NoMaRe.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 17. januar, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

– Tareskogen er uvurderlig for oss som mennesker og vi har tapt store områder de siste årene. NoMaRe viser at det er mulig å restaurere tareskogen. Jeg gleder meg til å følge dette samarbeidet, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen da Bellona og partnere lanserte Norwegian Marine Restoration i dag.

Klima-og miljøministeren var blant de 70 menneskene som hadde basket seg igjennom snøstormen i Oslo for å overvære lanseringen av samarbeidsplattformen NoMaRe på MS Brisen ved Rådhusbrygga i Oslo onsdag morgen.

Bakgrunnen for etableringen av NoMaRe er naturkrisen som i det stille har utspilt seg utenfor Norges kyst. Havbunnen der har gått fra frodig tareskog til kråkebolleørken. Overfisking av torsk og steinbit, som spiser kråkeboller, har ført til økning av kråkeboller, som i sin tur  har beitet bort tareskogen. Gjennom NoMaRe skal Bellona sammen med den frivillige organisasjonen Tarevoktere, næringslivsaktørene Urchinomics og IFF gjøre Norges ukjente ørken om til blå skog.

Økosystemkollaps

I Norge har vi mistet tareskog omtrent på samme størrelse som det utbygde arealet på landjorda og fått en 5000km2 stor undersjøisk kråkebolleørken. Tareskog er en naturtype som gir 29 ganger mer økosystemtjenester per areal enn en regnskog, så uten å overdrive mener jeg vi kan si at dette er en av de mest alvorlige økosystemkollapsene i Europa. Det trengs en storskala marin restaurering av norskekysten innen 2030, sa lederen av Bellonas Bio-team, Joakim Hauge.

I sin innledning etterlyste Hauge at det settes i gang et arbeid med en nasjonal strategi for marin restaurering.

Hvorvidt det vil komme en nasjonal stategi gjenstår å se. Jeg skal legge fram Norges plan for hvordan vi skal innfri Naturavtalen senere i år. Men det som er sikkert er at det ikke er nok å ta vare på naturen, vi må også restaurere den. Og vi trenger absolutt en systematikk for hvordan vi skal jobbe med restaurering. Tareskogen er viktig for karbonlagring, for å beskytte kystsamfunn og for å skape verdier, sa klima- og miljøminister Bjelland Eriksen.

Det ble selvsagt servert kråkeboller under lanseringen av NoMaRe. Fra venstre Ida Søkol fra Tarevoktere, Joakim Hauge fra Bellona, Trond Helgerud fra IFF, Brian Tsuyoshi Takeda fra Urchinomics, klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Bellona-stifter Frederic Hauge og konfransier og Bellona-rådgiver Jessica Hough.

Det ble selvsagt servert kråkeboller under lanseringen av NoMaRe. Fra venstre Ida Søhol fra Tarevoktere, Joakim Hauge fra Bellona, Trond Helgerud fra IFF, Brian Tsuyoshi Takeda fra Urchinomics, klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, Bellona-stifter Frederic Hauge og konfransier og Bellona-rådgiver Jessica Hough.

En global utfordring

Kråkebolle-grunder Brian Tsuyoshi Takeda i Urchinomics fortalte at han først ble klar over kråkebolle-ørkenen langs norskekysten da han flytta til Norge i 2010.

Norges rikdom har vært nært knyttet til verdiskapning og høsting fra havet. Denne aktiviteten har imidlertid også medført at vi til tider har høstet mer enn naturens tåleevne langs Norges kyst, og ødelagt en av verdens største marine skoger. Alle steder i verden hvor man driver med fiske oppstår dette problemet, så dette er en global utfordring.  Norge har alle forutsetninger til å bli verdensledende på tarerestaurering, sa Takeda.

IFF N&H Norway AS er også NoMaRe-partner, og teknologisjef i IFF Trond Helgerud, fortalte at selskapet har høstet stortare i Norge i mer enn 60 år. .

– Under programmet Do More Good er vi opptatt av å bidra til miljøet i de landene vi opererer. Vi vet hvordan tareskogen skal forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Restaureringen av tareskogen i Nord-Norge er bra for både planeten og den grønne økonomien. Gjenvekst av tareskogen vil i tillegg til miljøgevinsten gi grunnlag for vekst i Norges marine økonomi, sa Helgerud.

Naturkrisens «øyne»

Tarevoktere er en frivillig organisasjon som har som målsetting å gjenopprette tareskoger ved å fjerne kråkeboller under god vitenskapelig overvåking.

– Norge står midt i en omfattende naturkrise som veldig få ser – den er jo under vann. Vi i Tarevoktere ønsker å være denne naturkrisens «øyne», slik at befolkningen kan få oppleve hva som faktisk skjer på havbunnen vår. Restaurering av blå skog er essensielt for karbonbinding, biodiversitet og produktivitet langs kysten vår, og et avgjørende spillekort i kampen mot klimaendringene, sa Ida Søhol i Tarevoktere.

Bellona-stifter Frederic Hauge var også til stede under lanseringen, og sa i sitt innlegg at NoMaRe er et prosjekt han brenner for.

– Sammen skal vi restaurere 5000 kvaderatkilometer av havbunnen langst kysten. Og sammen må vi finne teknologiske løsninger som gjør at kråkebolle-høsting kan industrialiseres og gjøres i stor skala. NoMaRe er et perfekt Bellona-prosjekt; vi har i mange år sagt at vi skal gjøre ørkenen grønn, himmelen klar og havet blått, sa Hauge.

Les mer om NoMaRe her

På lanseringen intervjuet Bellona-rådgiver Jessica Hough klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og leder for Bellonas bioprogram Joakim Hauge. Se videoen her: