Prosjekt

Helelektrisk havbruk 2030

Bellona, ABB og Bremnes Seashore lanserte i 2020 verdens første helelektriske oppdrettsanlegg på Loddetå i Hordaland.
Bellona, ABB og Bremnes Seashore lanserte i 2020 verdens første helelektriske oppdrettsanlegg på Loddetå i Hordaland.
Foto: Bremnes Seashore.

Helelektrisk havbruk – Hvordan oppnå nullutslipp innen 2030?

Elektrifiseringen av havbruket i Norge går langsomt. De tre siste årene har elektrisitetsgraden av energiforbruket i næringen kun økt med drøyt fire prosentpoeng. Med samme tempo vil det ta nesten 50 år å avkarbonisere sjøfasen av norsk lakseproduksjon. Per i dag gjenstår omtrent 375 000 tonn CO2-utslipp som kan kuttes med eksisterende eller nært forestående teknologi, tilsvarende utslipp fra over 200 000 fossilt drevne personbiler. 

Til tross for at teknologien i stor grad allerede eksisterer, og at det finnes noen støtteordninger som er relevante for elektrifisering av havbruket, er investeringene i elektrifiseringstiltak allikevel tilbakeholdne. Derfor må vi ta grep for å realisere potensialet som ligger der, samtidig som vi piloterer nye elektrifiseringsløsninger basert på alternative energibærere og lokal kraftproduksjon. 

Helelektrisk havbruk_hvordan oppnå nullutslipp innen 2030 (pdf)