Prosjekt

Pocoplast

Kassert tauverk
Kassert tauverk
Bellona
Kari Torp

I samarbeid med en rekke organisasjoner fra hele verdikjeden for oppdrettsplast undersøker  Bellona muligheter for bærekraftig utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket. Prosjektet  ledes av SINTEF og har fått navnet POCOPlast  («Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture»). I en nylig utgitt rapport fra POCOplast pekes det på grep som må gjøres, både i næringen og fra myndighetshold, for å skape ny verdi av oppdrettsplasten basert på resirkulering og sirkulær økonomi.

–Det er flere eksempler på gode initiativ og sirkulær bruk av plast fra oppdrettsnæringen de senere årene. Men det gjenstår imidlertid at næringen som helhet tar innover seg de mulighetene som ligger i å ta vare på plastavfallet sitt. Samtidig er det viktig at det utvikles et regelverk som sikrer økt sirkularitet av oppdrettsplas, sier Kari Torp.

Våre fagpersoner

Kari Torp

Kari Torp

Seniorrådgiver, havbruk