Side

eRoute71

Bellona
Odd-Olaf Schei

eRoute logo Bellona Credit: Bellona

eRoute 71 AS skal bidra til å etablere en robust infrastruktur for elbiler i Norge/Norden slik at EU og Norge når sine klimamålsetninger for reduksjon av CO2 og andre lokale utslipp. Selskapet er eid av Miljøstiftelsen Bellona og Salto Ladestasjoner AS.

eRoute 71 AS skal være en testarena for implementering av ny teknologi/løsninger på lading av elbiler eller andre klimavennlige kjøretøy og dermed bidra til et utslippsfritt samfunn frem mot 2050. Selskapet fokuserer på etableringen av semi-hurtige ladepunkter med en ladehastighet mellom 6 og 22 kW effekt (dette tilsvarer mellom 25 og 100 km lading per time), til en gunstig pris. Løsningen er en skalerbar og fleksibel måte å lade så mange elbiler som mulig basert på en begrenset strømforsyning hensyntatt kostbare effekt-tariffer fra lokale nettselskap.

hvordan_lade Slik lader du elbilen din via eRoute71 Credit: Bellona

Hvorfor?
Utbygging av ladeinfrastruktur går altfor langsomt i forhold til salgstallene for elbiler. Vi må ta i et krafttak for å endre dette slik at utviklingen – til glede for både lokalmiljøet og klima – ikke stopper opp.

Flere og bedre biler gir økt etterspørsel etter god ladeinfrastruktur.

Sommeren 2014 etablerte Bellona, Salto og Sønnico fase 1 av eRoute71 med utbyggingen av en ladekorridor bestående av åtte ladestasjoner mellom Trondheim og Nordkapp.

Gjennom fase 1 ble det høstet verdifull erfaring som vil være nyttig for en større og mer kostnadseffektiv utrulling av ladestasjoner. Vinteren 2014/15 ble ytterligere fire ladestasjoner med totalt 16 ladepunkter etablert, med støtte fra kommuner, næringsliv og Transnova. Det er nå et sterkt ønske om å ta prosjektet et stort skritt videre ved å bygge enda  flere ladestasjoner og bidra til ladeinfrastruktur i hele landet.

Det er ingen som per dato tjener penger på ladestasjoner for elbiler. Markedet forventes å bli mer modent etter hvert som elbilandelen øker.  Per i dag forventes det blant mange elbileiere at man kan lade gratis. På sikt må markedet akseptere betalingsløsninger for lading på samme måte som man betaler for andre former for transport. For å være med å skape dette markedet ønsker Bellona å gå foran ved å etablere ladestasjoner med betaling ved trafikknutepunkt og naturlige stoppesteder for bilister.  Økt etterspørsel etter ladeinfrastruktur gir også muligheter for å tiltrekke seg kundegrupper som tilbringer tid på stedet.

Ladestasjoner
Hovedbestanddeler er mode 3-ladestasjoner med type 2-uttak koblet sammen mot en underfordeling med både effektstyring og energifordeling. Trefaset AC-lading er standarden å satse på for fremtiden. Store europeiske bilfabrikanter signaliserer nå introduksjon av kjøretøy med 3-fase ombordladere. Type 2 er vedtatt AC-standard for lading av alle moderne elbiler. Dette betyr en type ladestasjon for alle biler og vesentlig raskere lading.

Det er viktig at moderne ladeinfrastruktur kan være lønnsom i drift. Ladingen foregår på parkerte kjøretøy med differensierte tariffer i forhold til parkeringstid og energiuttak. Tider og tariffer vil være fleksible.

Norgeskart aug 2016 I appen får du kart over alle ladestasjonene i eRoute71-nettverket. Credit: Bellona

Hvor er ladestasjonene?
eRoute71 har, per aug. 2016, 25 ladestasjoner med over 80 ladepunkter. Vår største ladestasjon er på YX ved avkjøring 86 ved E18 i Lillesand med totalt åtte ladepunkter. Vi har ladestasjoner fra Alta i nord til Kristiansand i sør  og på skidestinasjoner som Trysil og Hemsedal.. Her får du opp status, effekt, kart m.m. Du kan også finne eRoute71-ladestasjoner på app’en eRoute71 (kun for iPhone). Oversikt over alle ladestasjoner i Norge finner du på ladestasjoner.no og på hjemmesiden til de ulike ladeoperatørene.

Parter i prosjektet:
Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, løsningsorientert og kunnskapsrik vaktbikkje med stor gjennomføringsevne og høy integritet. Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986.

Saltos visjon er å bidra til elektrifisering av ny infrastruktur for el-kjøretøy i hele Norden. Vår målsetning er hele tiden å frembringe og utvikle konkurransedyktige, sikre og pålitelige systemer. Vi har valgt å satse på produkter som tåler å bli plassert ute i offentlige omgivelser og som tåler et nordisk klima. Dette betyr solid materialvalg, god design og gjennomprøvde funksjoner.

Bilder av eRoute71:

eRoute71 - ladekorridor for elbil

Ønsker du å delta?
eRoute 71 AS har satt sammen en løsning av ladestasjoner hvor alle elbiler kan lade. Dette inkluderer type2 uttak for 32A, online-kommunikasjon til Cloudcharge, skilt, etiketter, 400V trafo – om nødvendig, stolper, fundamenter, lys og tak. I tillegg vil vi bistå i monteringen og igangkjøringen av anleggene. Betalingstjenesten ladeinorge.no vil håndtere pengestrømmen. Destinasjonseier betaler strømmen over sitt eksisterende strømabonnement og inntektene fra betalingsløsningen ved ladestasjonen fordeles etter nærmere avtale mellom eRoute71 AS og den enkelte lokasjonseier. Aktuelle lokasjoner kan være spise- og overnattingssteder, elektrikere, kjøpesentre, etc.

Høres dette spennende ut, ta kontakt med oss! Se kontaktinformasjon nedenfor.