Side

Løsningsorientert miljøvern i skolen

Miljøstiftelsen Bellona tilbyr foredrag til videregående skole.

Foredragene tar utgangspunkt i læreplanen for videregående skole og tar opp både samfunnsfaglige og naturvitenskapelige problemstillinger. Særlig står spørsmål om klima, energi, avfall, miljøgifter, ressursmangel, biologisk mangfold og våre forbruksmønstre sentralt.

Å opplyse om aktuell miljøproblematikk og løsninger er en av Bellonas sentrale oppgaver. Det er viktig at dagens unge er godt informert, ettersom kunnskap er avgjørende for å ta riktige miljøvalg.

Bellona jobber med aktører innen politikk, forskning, industri, næringsliv, internasjonale miljøorganisasjoner og media. På skoler ønsker vi å dele eksempler og våre erfaringer fra ulike samarbeid og prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom din klasse ønsker at vi kommer på besøk og holder foredrag, ta kontakt med oss!

Kontaktinformasjon:

Nathalie Wik Lystad
Koordinator Bellona UNG
Mobil: 970 63 008
E-post: nathalie@bellona.no

MILJØSTIFTELSEN BELLONA
Vulkan 11, 0178 Oslo
www.bellona.no