Side

PlastiCod

Thinkstockphotos

Marin plastforsøpling er et stort miljøproblem i Norge og resten av verden. Plastforsøpling er skadelig for dyr og fugler ved at de kan vikle seg inn i det eller spise det fordi de tror det er mat. Plast bruker veldig lang tid på å brytes ned i naturen og blir værende i økosystemene i lang tid. Dette har skapt enorme søppeldynger midt i de store verdenshavene, der havstrømmene fører stadig mer plast og annen flytende søppel sammen. Noe av plasten flyter også i land og forsøpler kystområder og ødelegger leveområdene til hekkende sjøfugl og andre dyr som lever ved kysten.

462025843 Credit: Thinkstockphotos

Den minste plasten kan være ekstra farlig: Mikroplast kan være små plastbiter som dannes ved slitasje av større plastbiter eller tekstiler laget av plast, for eksempel bildekk. Men mikroplast brukes også i hudpleie, kosmetikk, tannkrem og andre velvære- og hygieneprodukter. Siden mikroplasten er liten vil den kunne akkumuleres i næringskjeden, det vil si at små dyr spiser den, og de blir igjen spist av større dyr, som blir spist av enda større dyr. Mikroplast kan også ta til seg – og avgi – miljøgifter på grunn av den store overflaten den har. Dette bidrar til å forverre miljøeffektene, siden det da kan bli en dobbel belastning for dyrene som får den i seg. Denne effekten er det lite kunnskap om, og her engasjerer Bellona seg:

Plast i torsk = PlastiCod

I prosjektet PlastiCod skal Bellona sammen med forskningspartnere i Bergen og Tromsø (Nofima), Danmark (Aarhus Universitet, Institutt for miljøvidenskab) og Nederland (Waageningen University and Research) finne ut hva mikroplast gjør med torsk som spiser den. Vi undersøker først hvordan og hvor mye miljøgifter som tas opp i mikroplast langs norskekysten. Deretter skal vi undersøke hvordan mikroplasten og miljøgiftene som finnes i den kan påvirke torskeyngel direkte, gjennom at de spiser den, og indirekte gjennom at den spises av foreldrene. Sammen vil forsøkene gi oss kunnskap om hvordan mikroplast påvirker torsk langs norskekysten. Det er viktig for å avgjøre hvilke tiltak som bør settes i gang for å gjøre noe med problemet og hindre at mikroplast truer torskebestandene og annet marint liv langs norskekysten.