Side

Sahara Forest Project

Sahara Forest Project
Sahara Forest Project
Sahara Forest Project

Vår tids største utfordringer er tilgang til viktige ressurser som rent vann, ren energi og bærekraftig produksjon av mat. I lavtliggende ørkenområder med begrenset vann og matsikkerhet, men med store muligheter for fornybar energi, kan Sahara Forest Project tilby en fremtidsrettet løsning med et betydelig lønnsomhetspotensial.

Sahara Forest Project møter kronprinsenNyskapende og konkret løsning
Sahara Forest Project er en nyskapende og konkret løsning på energi-, vann- og matutfordringene og basert på prinsippet om en «trippel bunnlinje». Det vil si at aktivitetene skal være bra for folk, bra for miljøet og være finansielt lønnsomme.

Bellona er en av grunnleggerne av stiftelsen Sahara Forest Project.

Stiftelsen Sahara Forest Project legger til rette for og fremmer forskning, kunnskap og teknologibruk som gjør det mulig å dyrke land og skape nye arbeidsplasser ved lønnsom produksjon av mat, vann, biomasse og energi.

Teknologiene
Inspirert av naturen har Sahara Forest Project utviklet et system av teknologier hvor avfall fra en teknologi brukes som ressurs for en annen. Velprøvde og kommersielle teknologier benyttes. Det unike er at synergiene mellom teknologiene utnyttes og utvikles.

Kjerneteknologiene er saltvannskjølte drivhus, konsentrert solkraft og system for å dyrke nyttevekster utendørs under brennhet sol.

Men teknologiene er bare en del av det hele. For virkelig å lykkes må Sahara Forest Projects anlegg være godt integrert i lokalmiljøet og tilby muligheter for sysselsetting, produksjon og kunnskapsoverføring.

Fra visjon til virkelighet
De første mulighetsstudiene av Sahara Forest Projects konsept ble presentert på FNs klimatoppmøte i København i 2009 (COP 15). Under klimaforhandlingene i Doha (COP18) tre år senere kunne delegater besøke det første pilotanlegget i full drift. Den operasjonelle driften har gitt banebrytende resultater som dokumenterer at Sahara Forest Project ikke bare kan etableres, men kan få det til å spire og gro i noen av verdens varmeste og tørreste områder.

Mer om Sahara Forest Project: www.saharaforestproject.com

Sahara Forest Project kan følges på Facebook, Twitter, Flickr og Vimeo