Side

Utslippsfrie byggeplasser

Bellona tester elektrisk hjullaster
Bellona tester elektrisk hjullaster
Bellona
Lene Elizabeth Hodge

Byggeplassen er en sentral problemstilling for fremtidens byer. Den påvirker lokalmiljø og arbeidsmiljø, og er en betydelig kilde til klimagassutslipp. Oslos byggeplasser står for omtrent 20 prosent av kommunens totale CO2-utslipp, ifølge Oslo kommunes klima- og energistrategi fra 2016. Utover CO2 er anleggsdiesel også opphav til svevestøv, NOx og andre klimagasser.

Utslippene påvirker både menneskene som jobber der og menneskene som bor der. Hvordan skal dette løses?

«Alt som kan, skal drives elektrisk,» sa administrerende direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg fra scenen på Bellonaforum i desember 2016, der 140 interesserte deltok.

Testtur Lene 1 Bellona tester elektrisk hjullaster Photo: - Credit: Bellona

Omsorgsbygg krever nå 100 prosent fossilfrie byggeplasser. Utover elektrisitet, kan andregenerasjons bærekraftsertifisert biodiesel benyttes. Fjernvarme skal brukes der det er mulig. Og solceller skal monteres på taket fra starten av. Dette ble gjort på Tåsen sykehjem og har blitt en modell for kommende prosjekter.

Bellona jobber tett med Omsorgsbygg for å skape løsningene for fremtidens utslippsfrie byggeplasser. I 2017 skal ideen om fremtidens byggeplass løftes til et nytt nivå. Det har vist seg mulig å gå fossilfritt med enkle grep. Målet er nå å få til helt utslippsfrie byggeplasser.

Bellonas samarbeidspartner Nasta jobber med utviklingen av en 16-tonns elektrisk gravemaskin. Prosjektet er initiert av Omsorgsbygg og gravemaskinen skal tas i bruk på deres byggeplasser så snart den er ferdig.

Bellona skal, sammen med Omsorgsbygg, samle og dele informasjon om leverandører og tilgjengelig utstyr. Informasjonen skal publiseres i en dedikert nettportal og være enkelt søkbar og filtrerbar. Dette vil gjøre det enklere for innkjøpere å vite hva som finnes og kan stilles krav om. Hvis du leter etter et norsk firma med en elektrisk hjullaster, eller noen som kan levere anleggsstrøm fra solceller og batterier, så skal du finne det hos oss.

Vi skal invitere flere inn i folden. Oslo kommune har gjort idé til virkelighet i 2016. Nå ønsker vi flere byer, kommuner og fylkeskommuner med på laget.

Fremtidens byggeplass bygges nå. De fornybare løsningene finnes der ute – vi har sett og testet ut noen av dem – og de er klare til å tas i bruk.