Utgivelse

10 bud for Utslippsfri Kyst 2040

Bellona har sammen med NELFO og Elektroforeningen (EFO) utviklet 10 bud for å få en utslippsfri kyst i 2040.

Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i skipsfarten. For å oppnå disse målene er det behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi. Havnene må kunne tilby flere alternativer som for eksempel landstrøm når skipene ligger ved kai, ladestasjoner til de som har store batteripakker og mulighet for forsyning av nye karbonfrie energibærere som hydrogen, ammoniakk eller andre løsninger.

Utslippsfri Kyst 2040 er mulig. Bellona har sammen med NELFO og Elektroforeningen (EFO) utviklet 10 bud for å få dette til.

Les mer om de 10 bud i denne brosjyren: