Utgivelse

Nornickel and the Kola Peninsula: Håp om varig utslippskutt på Kolahalvøya

Nornickel and the Kola peninsula
Thomas Nilsen

Forfatter: Oskar Njaa

Forlegger: Bellona

For første gang på snart 30 år er Bellona optimistiske for at det skal komme varige kutt i utslippene av svoveldioksid på Kolahalvøya.

Les hele rapporten her: Nornickel and the Kola Peninsula – environmental responsibility in the year of ecology.

  • Nornickels anlegg nær Norge på Kolahalvøya har mål om å kutte utslippene med 90 prosent innen 2023. Men blir det reelle utslippskutt eller bare snakk om flytting av produksjonen?
  • Mangel på veikart for hvordan utslippskuttene skal oppnås, men det kan endre seg.
  • Bellona velger å være optimistiske på grunn av miljøkrav i internasjonale markeder, politiske signaler i Russland, og innføring av nytt regelverk som krever bruk av den beste tilgjengelige teknologien.
  • Dette er forhold som skaper økonomiske insentiver for Nornickel til å gjennomføre reelle utslippskutt.

Les hele rapporten her