Utgivelse

Rapport: Bio-CCS og negative utslipp i Norden

Forfatter: Bellona, Chalmers tekniska högskola

Norden har svært gode forutsetninger for såkalte negative CO2-utslipp, skriver Bellona og Chalmers tekniska högskola i denne rapporten.

Planter og trær tar opp CO2, som kan fanges når denne biomassen brukes i svenske eller finske varmekraftverk og industri. CO2-en kan deretter sendes til Norge for deponering under havbunnen.