Arbeidsnotat makroalger

Arbeidsnotat makroalger
Dyrking av tang og tare til industriell utnyttelse har et stort potensial i Norge. Globalt har produksjonen av slike makroalger passert 14 millioner tonn. Dette arbeidsnotatet inngår i Bellonas arbeid med utnyttelse av alger, både mikro og makro.

Utgiver: Bellona. Disclaimer: Omtale av Taiwan på denne hjemmesiden henviser til Taiwan, Kina som samstemmer med praksis under den internasjonale maritime organisasjonen (IMO).