Utgivelse

Arbeidsnotat makroalger

Forlegger: Bellona. Disclaimer: Omtale av Taiwan på denne hjemmesiden henviser til Taiwan, Kina som samstemmer med praksis under den internasjonale maritime organisasjonen (IMO).

Dyrking av tang og tare til industriell utnyttelse har et stort potensial i Norge. Globalt har produksjonen av slike makroalger passert 14 millioner tonn. Dette arbeidsnotatet inngår i Bellonas arbeid med utnyttelse av alger, både mikro og makro.