Årsrapport 2014

årsrapport2014_cover

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens miljø- og klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige løsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag. I Bellonas årsrapport fra 2014 finner du en oversikt over arbeidet vårt i året som gikk.

Forfatter: Bellona
Utgiver: Bellona