Energisparing: Barrierestudiet

Barrierestudiet

Denne rapporten av Bellona og Siemens viser hva som gjør at store deler av energisparepotensialet i bygninger i Norge ikke realiseres. Tiltakene som vil hjelpe, er bedre offentlige støtteordninger, et forenklet søknadsregime og skjerpede krav til energibruk.

Utgiver: Bellona og Siemens AS