Utgivelse

Batteriproduksjon i Innlandet

Storskala produksjon av høykapasitets-batterier i Norge? Billig, fornybar energi og spesialkompetanse skaper store muligheter for næringsutvikling, viser denne mulighetsstudien.
  • Storskala batteriproduksjon?
  • Innovasjonsklynge for batteriteknologi?
  • …i Innlandet?

Økende tilgang til billig og fornybar energi og stadig billigere og bedre muligheter for lagring av energi – som batterier – muliggjør elektrifisering av blant annet transportsektoren verden over.

Denne mulighetsstudien i regi av Bellona og Eidsiva Energi viser hvordan Norge er i sentrum for denne utviklingen. Markedet for høykapasitetsbatterier for blant annet transport er i sterk vekst. Norge bør kunne delta i denne revolusjonen både som lokasjon for og leverandør til den internasjonale batteri-industrien.

Denne mulighetsstudien viser at Norge, og særlig Innlandet, har gode forutsetninger for dette. Innlandet kan tilby noe av Europas beste kraftpris – fra fornybare energikilder.
Dette kan bli et betydelig konkurransefortrinn når man skal levere til bransjer som er avhengig av grønne egenskaper i produktene sine.

En gigafabrikk for Li-ion-batterier bruker omkring 10 TWt /år. Hvis Innlandet kan tilby elektrisitet til en lavere pris enn konkurrerende områder, vil hvert øre i differanse bety flere hundre millioner kroner spart.

Innlandet har også viktige industriklynger, konkurransedyktig arbeidskraft, sterke forskningsmiljø, stadig bedre transportforbindelser og vertskapskommuner som legger godt til rette for slik virksomhet. Flere lokale bedrifter har bevist at de kan konkurrere på det globale markedet, blant annet ved hjelp av høy automasjon og innovative produksjonsprosesser.

I tillegg har Innlandet teknologi og kunnskaper til å utvikle nye typer batterier etter hvert som Li-ion-batterier fases ut.

Studiets anbefalinger – mulige tiltak

  • batteri-rapport-qr

    Etablering av gruppe/miljø med engasjerte aktører innenfor forskning, offentlig sektor og bedrifter med relevant kompetanse

  • Utrede etablering av nasjonalt ledende FOU/testsenter for utvikling og sertifisering av ny batteriteknologi
  • Utrede produksjon av komponenter til dagens og neste generasjons batteriteknologi fra bedrifter i Innlandet
  • Kartlegge produksjon at batterisystem for nisjemarkeder (maritimt, skogsdrift, bygg- og anlegg, turisme)
  • Posisjonere Innlandet som vertsregion for internasjonal batteriindustri