Utgivelse

Bellonamelding: Norges fremtidige CO2-økonomi

Forfatter: Sirin Engen, Keith Whiriskey

Forlegger: Bellona

Bellona har utarbeidet en sekspunktsplan for å lykkes med storskala CO2-lagring i den norske delen av Nordsjøen. Rapporten «Bellonamelding: Norges fremtidige CO2-økonomi» er en reaksjon på Solbergregjeringens strategi for CO2-fangst og –lagring som kom ut i oktober 2014 og kartlegger mulige CO2-kilder, infrastruktur og lagringsområder. Bellona argumenterer for utviklingen av en CO2-klynge i industriområdet Grenland-Oslofjorden og ombyggingen av Kårstø til å bli en hub for CO2-lagring i Europa. Bellona mener at dette kan bli Norges neste industrieventyr.