Utgivelse

Bellonas høringssvar til utredningen om ny genteknologilov

Hvordan vi forvalter økosystemene, hvordan vi skaffer til veie biomasse og hvordan vi utvikler matproduksjon, bioteknologi og bioøkonomi er avgjørende for våre muligheter til å takle klima- og naturkrisen.

Miljøstiftelsen Bellona mener den teknologiske utviklingen innen genteknologi sannsynliggjør at det vil oppstå radikalt nye utfordringer og muligheter knyttet til alle disse aspektene i løpet av det neste tiåret.

Bellona har levert et omfattende høringssvar til utredningen om ny genteknologilov: NOU 2023:18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid, som er sendt på offentlig høring av Klima- og miljødepartementet.

Les høringssvaret til Bellona her.