Utgivelse

Bellonas innspill til høring av representantforslag om mer sirkulær økonomi (Forslag 254 S (2021-2022))

Miljøstiftelsen Bellona har i over 30 år jobbet for løsninger som i dag defineres under konseptet sirkulær økonomi. Våre fageksperter jobber aktivt med temaet og deltar i flere relaterte ekspertforum. Dette inkluderer ekspert- og styringsgruppen til EIP Raw Materials, som er et rådgivende organ for EU-kommisjonen med fokus på kritiske råvarer.
Høringsinnspill om sirkulærøkonomi

Vi ser positivt på representantforslaget om sirkulær økonomi, samtidig som vi ser noen sentrale forbedringspunkter. Under følger en utdyping av kommentarer og spørsmål på den muntlige
høringen, sortert under de ulike punktene i representantforslaget.

Forslag om IPCEI for kritiske råvarer

Norsk Industri og Bellona har spilt inn et forslag om at det etableres en IPCEI for kritiske råvarer. Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er innovative prosjekter på utvalgte industrielle områder som krever koordinert grenseoverskridende innsats. Prosjektene skal fremme investeringer og på sikt styrke Europas konkurranseevne.

Les høringsinnspillet og IPCEI forslaget her: