Utgivelse

Bellonas inspeksjonsrapport fra MS Sea Safety og MS Sea Pilot

–Bellonas funn fra torsdagens aksjon mot MS Sea Piliot og MS Sea Safety bør gi Stavanger kommune godt nok juridisk grunnlag til å fjerne skipene fra Bru kai på Rennesøy snarest mulig, sier Frederic Hauge. I møtet mellom Stavanger kommune, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet og Bellona fredag 6. august ble ansvaret for de to gamle offshore-skipene plassert hos Stavanger kommune.

–Skipene var, som fryktet, i svært dårlig stand. Det var blant annet mye rust, hull i skog, mye begroing, dårlig fortøyning og liten klaring mellom kjøl og bunn. Vi avdekket også det vi mener er ulovlig oppbevaring av farlig avfall. Og selv om båtene er låst er det lett å ta seg ombord – noe som kan være direkte farlig. Båtene har ikke noe vakthold, forteller seniorrådgiver innen maritim og shipping i Bellona, Runa A. Skarbø.

Frederic Hauge mener at aksjonen har avdekket et behov for et lovverk når det gjelder håndtering av gamle skip som ligger i opplag.

–Det er helt klart et behov for en veileder som er tydelig på det juridisk ansvarforholdet i slike saker. Kommuner som leier ut havneplass til utrangerte skip har helt klart et behov et tydelig regelverk. MS Sea Safety og MS Sea Pilot er desverre ikke de eneste gamle offshore-båtene ved norske havner, og det blir flere etter hvert som oljeindustrien trappes ned, sier Hauge.

Les rapporten her:

Inspeksjonsrapport 2020.664 Inspeksjonsrapport Bellona Sea Safety Sea Pilot Bru kai 05082021 Rev A