Bergen SmartCity: Energieffektivisering

Ifølge rapporten “Bergen SmartCity”, utgitt av Bergen kommune, næringslivsaktører og Bellona, kan det totale strømforbruket i Bergen reduseres med 29 prosent.

Utgiver: Bergen kommune, Bergen Næringslivsråd, Siemens og Bellona.