Utgivelse

Bergen SmartCity: Energieffektivisering

Forlegger: Bergen kommune, Bergen Næringslivsråd, Siemens og Bellona.

Ifølge rapporten «Bergen SmartCity», utgitt av Bergen kommune, næringslivsaktører og Bellona, kan det totale strømforbruket i Bergen reduseres med 29 prosent.