Utgivelse

Biokarbon som klimaløsning i industri

Bruk av biokarbon i smelteverksindustrien kan kutte to prosent av Norges klimagassutslipp innen 2030. Det tilsvarer utslipp fra hver femte fossile personbil. I tillegg kan satsing på biokarbon i industrien sikre flere tusen arbeidsplasser. 7. februar overleverte Bellona rapporten Biokarbon som klimaløsning i industri  til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.