Utgivelse

Elektrifisering av sokkelen

Forlegger: Birgitte Laird, Marius Holm, Frederic Hauge

En case-studie av Sørlige Nordsjø og Oseberg-området.