Elektrifisering av sokkelen

Oljerigg i Nordsjoen

En case-studie av Sørlige Nordsjø og Oseberg-området.

Publisher: Birgitte Laird, Marius Holm, Frederic Hauge