Media

syntetisk metan drivstoff fabrikk Bellona

CO2 som er fanget brukes til å produsere syntetisk drivstoff før CO2en så slippes rett ut igjen.

syntetisk metan drivstoff fabrikk Bellona

syntetisk metan drivstoff fabrikk Bellona