Media

syntetisk metan prosess Bellona

CO2 + hydrogen + masse energi brukes til å produsere kunstig drivstoff.
Når det forbrennes, slippes CO2en rett ut igjen.

syntetisk metan prosess Bellona

syntetisk metan prosess Bellona