Utgivelse

Faktaark: Bellonas arbeid med skipsfart

Forlegger: Bellona

Skipsfarten er avgjørende for global handel. En fremtid med større befolkning vil kreve mer sjøtransport. For Bellona er det viktig at fremtidens skipsfart er en del av løsningen for lavutslippssamfunnet. Les hva vi jobber med, i vedlagte faktaark.