Grønn kraft og varme – Rapport 3:1999

Grønn kraft og varme

Denne rapporten skisserer hvordan Norge kan omstille seg til å bli en stor energileverandør som bidrar til å løse miljøproblemer istedenfor å skape dem. Den står i sterk kontrast til det regjeringsoppnevnte energiutvalget som i 1998 ikke lyktes i å skissere hvordan Norge kan øke energiproduksjonen, senke energiforbruket og redusere utslippene av klimagasser slik at vi kan innfri våre internasjonale forpliktelser.

Rapportnummer: 3:1999
Forfatter: Thomas Palm, Cato Buch, Bjørnar Kruse, Erik Sauar
Utgiver: Miljøstiftelsen Bellona
ISBN: 82-993138-7-2
ISSN: 0806-3451