Utgivelse

Hydrogen – Rapport 6:2002

Rapportnummer: 6:2002

Forfatter: Bjørnar Kruse, Sondre Grinna, Cato Buch

Forlegger: Miljøstiftelsen Bellona

ISBN: 82-92318-04-6

ISSN: 0806-346X

Rapport 6:2002 «Hydrogen – status og muligheter» er hovedsakelig en kartlegging av teknologistatus og muligheter. Vi håper samtidig at den vil bidra ved å stimulere flere til å tenke utfordringer og løsninger, og fokusere mindre på problemer og barrierer.