Utgivelse

Integrert havbruk: Gir mer ressurser fra havet

IMTA-rapport forside

Forfatter: Anders Karlsson-Drangsholt

Forlegger: Bellona

Produksjonen i oppdrettsanlegg kan økes uten å bruke mer fôr:

Ut kommer både mer mat, mer råstoff til fiskefôr, fornybar energi og attpåtil en positiv effekt på klimaet.

I et såkalt IMTA-anlegg, et anlegg for «Integrert MultiTrofisk Akvakultur» vil man ikke bare fore opp for eksempel laks, men også dyrke blåskjell, tang og tare og andre arter lavt på næringskjeden. Disse vil leve av avfallsstoffene fra oppdrettsfisken:

Under eller i nærheten av eksisterende oppdrettsmerder plasserer man «oppsamlere»: Kolonier av blåskjell, tareskog, nett med sjøpølser eller liknende i tillegg til fisk. Alle vil fange opp og omdanne avfall fra fiskene – næringsstoffer som er løst i vannet eller partikler av avføring eller overskuddsfôr.

livsløpsanalyse Bellona forside

Livsløpsanalyse

I tilknytning til rapporten om integrert havbruk, har Bellona også laget et verktøy for å utføre livsløpsanalyser når bedre data blir tilgjengelig. Det handler om hva man bør fokusere på og hvordan datane bør behandles.