Utgivelse

Jubileumsmagasin – Bellona 25 år

Jubileumsmagasinet Bellona 25 år
Jeg er utrolig stolt over alt vi har fått til siden vi etablerte Miljøstiftelsen Bellona i et okkupert lokale 16. juni 1986. Vi begynte vår virksomhet med å avsløre miljøkriminalitet og skandaler, og vi pekte tidlig på klimatrusselen. Det var ganske lett å peke på problemene og grave opp tønner, men etter hvert ble jeg møtt med vanskelige spørsmål av typen: «Men Frederic, hva skal vi gjøre med tønnene med sennepsgass som dere gravde opp?» For å finne løsningene måtte vi ha kompetanse og nettverk.

Last ned magasinet her.

Det var også åpenbart for oss at vi måtte samarbeide med industrien og næringslivsaktørene for å skape resultater. Bellonas viktigste våpen i dagens miljøkamp er faktabasert kunnskap. Vi forvalter stor kompetanse, er del av viktige nettverk nasjonalt og internasjonalt og vi påvirker politiske prosesser, næringsliv og kapitalmarkeder. Bellona er unik når det gjelder å finne nye løsninger og slåss for dem!

Bellona er alltid for å gjøre det vi er imot bedre. Vi er nysgjerrige og sultne på suksess. Vi vet at utfordringene er mange og store. Vi tar til tider utradisjonelle valg og kan inngå overraskende allianser – som gjør at vi kritiseres. Men vi finner løsninger, vi jobber langsiktig og vi oppnår resultater. Selv om gassfeltet Snøhvit ble bygget, så fikk vi til CO2-deponering der. Og selv om det går sent på Mongstad så hadde ikke engang testsenteret for CO2-rensing blitt satt opp uten Bellona. Vi utfordrer stadig oljeindustrien til å forbedre seg, og vi har klart å holde plattformene unna sårbare områder i Lofoten og Vesterålen. CO2-rensing og oljeboring i nord har vært noen av de vanskeligste sakene uansett regjering de siste 15 årene.

Bellona har spilt en sentral rolle i å få på plass el-sertifikater for fornybar energi. Og hvem kjøpte Norges første elbil allerede i 1989 og har fått til alle fordelene for elbiler? Bellona! Brenselsceller på båt, giftopprydding og renseanlegg: Bellonas resultatliste er lang. Bellonas internasjonale arbeid er blitt svært omfattende. Jeg er stolt over hvordan vi har bidratt til en stor satsing på CO2-håndtering i EU og sikret flere milliarder euro til finansiering av europeiske renseprosjekter. Bellonas avsløringer av atom- og miljøproblemene i Russland skaffet faktagrunnlaget som trengtes og fikk i gang arbeidet med å sikre atomavfallet etter den kalde krigen. Til nå er det brukt rundt 14 milliarder dollar!

Da vi startet Bellona var drivhuseffekten og global oppvarming kun for de helt spesielt interesserte. Nå vet vi at det er vår tids største utfordring. Situasjonen er kritisk for tilgangen på ressurser som energi, mat og vann. I oktober 2011 vil vi passere sju milliarder innbyggere på kloden. Skal alle ha samme levestandard som oss, må vi produsere nærmere fire ganger så mye elektrisitet som vi produserer i dag. Samtidig skal vi kutte klimagassutslippene med minst 80 prosent de neste 40 årene. I Bellona har vi gjennom 25 års arbeid erfart at vi må ta i bruk alle de våpnene vi har i klimakampen. Vi må bruke energi på en smartere, mer effektiv måte, enorme mengder energi må produseres fra rene energikilder som sol, vind og biomasse, og CO2 må fanges og lagres fra fossile kraftverk og tungindustri. Tiden er kommet for å industrialisere miljøløsningene!

Med vår nye storsatsning Sahara Forest Project tar Bellona et nytt steg framover, og utvikler morgendagens miljøløsninger selv. Vi frakter her saltvann inn i ørkenen for å produsere ferskvann, ren energi og mat – og vi gjør
ørkenen grønn! Ved å kombinere enorme mengder biomasse – gjennom konsepter som Sahara Forest Project – med CO2-fangst og -lagring, kan vi utvikle mulighetene for å fjerne CO2 fra kretsløpet og atmosfæren. Det er livsviktig at Bellona tør å jobbe med så høye ambisjoner at vi lager karbonnegative løsninger. Nylig ble Sahara Forest Project presentert i verdens fremste vitenskapelige tidsskrift, Science Magazine. For en fyr som meg, som kun har gymnaset å vise til og som tidligere var mest kjent for å bli arrestert i miljøkampens navn, gir det en skikkelig god følelse. Hvis vi kan realisere dette prosjektet har Bellona bidratt til å skaffe verden enda et nytt stort våpen i klimakampen. Er det rart vi i Bellona er inspirert?

I Bellona kan vi bli frustrert over ikke å ha nok midler til å løse flere oppgaver. Mitt ønske for de neste 25 årene er at vi skal kunne bruke mer tid på å løse verdens miljøutfordringer, og mindre tid på å skaffe pengene som sikrer oss handlekraft. Vi setter utrolig stor pris på alle store og små bidragsytere som har støttet Bellona de første 25 årene. Vi er helt avhengig av bidraget deres enten dere er støttemedlemmer, annonsører eller bedrifter som er med i Bellonas samarbeidsprogram for næringslivet. Tusen takk! Jeg vil også rette en takk til alle som har varslet oss om urett og kriminalitet som er blitt begått mot miljøet. Anonyme brev, varsling gjennom rystende e-poster og telefonsamtaler. Dere er modige og fortjener en hyllest!

Modige – og hardtarbeidende – er også Bellonas medarbeidere. Dere utgjør Bellonas aller viktigste ressurs. Dere står på dag som natt. Det er ikke alltid enkelt, spesielt ikke i Russland. Aleksandr Nikitin ble satt i fengsel med en mulig dødsdom hengende over seg for det arbeidet han gjorde for Bellona og miljøet. Takk for at du torde, Aleksandr – og takk for at du fortsatt jobber for Bellona. Sammen vant vi over det russiske sikkerhetspolitiet! Bellona viser at det nytter å slåss! Jeg er evig takknemlig for deres innsats og – hold dere fast – for at dere bærer over med meg. Jeg gleder meg til å løse miljøutfordringene sammen med dere og alle våre støttespillere! Det er fortsatt nok å ta fatt på for Bellona! Jobben er langt fra enkel, men vi gjør den fordi det er tvingende nødvendig for å sikre et godt livsgrunnlag på jorda.

Frederic Hauge
Leder i Bellona