Utgivelse

Klimakrisen kan løses

Forlegger: Bellona

Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming – bare vi starter nå.