Utgivelse

Kystfiskeflåten bør elektrifiseres

Både miljøet og fiskerne selv har mye å tjene på å bytte ut diesel med strøm. Bruker man drivstoffsubsidier for 10 år til heller å støtte om- og nybygging, kan utslippene halveres innen 2027.

Norske fiskere kan tjene mer og samtidig slå et slag for naturen de høster av. Løsningen er å rigge om båtene i kystfiskeflåten til å kjøre på strøm.

fiskerapport-front

Kystfiskeflåten er allerede svært gammel, så det er også riktig tidspunkt for å oppgradere den. De 3000 minste båtene bør «først ut» og gjøres om til hybridbåter. (Og senere kan diesel-«hjelpemotoren» byttes ut med en hydrogenmotor!)

Å bytte til strøm er en vinn-vinn-løsningen, ikke bare for fiskerne, men også for båtbyggerindustrien.

Prosessen vil koste, men drivstoffsubsidier for 10 år kan finansiere om- og nybygging.

Hva rapporten forteller om kystfiskeflåten

  • Elektrifisering av kystfiskeflåten vil gi stor klima- og miljøeffekt, økt lønnsomhet for næringen og store ringvirkninger for verfts- og utstyrsindustrien.
  • 2950 kystfiskefartøy kan elektrifiseres, dvs. til hybrid batteri-diesel-løsning.
  • Vil redusere forbruk av diesel og utslipp med 50%.
  • 60% av kystfiskeflåten er eldre enn 30 år. Det gunstigste er å bytte ut eldre fartøy med nybygg og bygge om de nyeste.
  • Å bytte til batterihybrid vil reduserer driftskostnadene for fiskeren og dermed gi økt lønnsomhet.
  • Forutsetter investeringsstøtte for å dekke mye av «ekstrakostnaden» til ombygging.
  • Total investeringsstøtte tilsvarer ca. ti års subsidiering av fossilt drivstoff, ca. 380 mill pr år.
  • Omleggingen vil kreve utbygging av landstrøm/ladepunkter i de viktigste fiskerihavnene. Elektrisk infrastruktur kan kombineres med lading av elbiler, busser og nyttetransport.
  • Elavgift og nettleie (effekttariffer) må tilpasses så det ikke hindrer bruk av elektrisitet i fiskeflåten.

Rapporten er laget i samarbeid mellom Bellona, Elektroforeningen (Efo), Nelfo og Siemens.