Utgivelse

Magasin: Utslippsfrie byggeplasser 2019

Bellona ser på den utslippsfrie byggeplassen som et kinderegg: kutt i utslipp av CO2, NOx og partikler for et bedre klima og nærmiljø, mindre støy og vibrasjoner for bedre arbeidsforhold på byggeplassen, og potensielt store økonomiske besparelser gjennom mer effektiv drift. Det norske eksempelet kan nok en gang vise vei internasjonalt.