Utgivelse

Miljøgiftene må ut av sirkulærøkonomien

Forfatter: Martin Melvær og Olaf Brastad

Forlegger: Belllona

Hvordan miljøgifter utgjør et problem for sirkulærøkonomi, og hva som må gjøres for å hindre spredning av miljøgifter.

Denne rapporten beskriver hvordan miljøgifter utgjør en barriere mot en sunn sirkulærøkonomi, og hva som må gjøres for å hindre at sirkularitet sprer miljøgifter. Rapporten oppsummerer grunnleggende fakta om miljøgifter, behandlingen av farlig avfall, og forventet utvikling når det gjelder forekomsten av giftstoffer i samfunnet i årene som kommer. Den konkluderer med Bellonas anbefalinger for veien videre.