Miljøstatus for norsk havbruk – Rapport 7:2003

Miljøstatus for norsk havbruk - Rapport 7

Denne rapporten er et nøkternt, vitenskapelig basert faktagrunnlag, med målsetting om å danne basis for debatten om miljø og havbruk i Norge.

Rapportnummer: 7:2003
Forfatter: Marius Holm, Jens Ådne Rekkedal Haga, Anders Hauge
Utgiver: Miljøstiftelsen Bellona
ISBN: 82-92318-06-2
ISSN: 0806-346X