Utgivelse

Norge 2050: En visjon for lavutslippssamfunnet

Forfatter: Sirin Engen

Forlegger: R&Dialogue Norge

Dette visjonsnotatet bygger på dialogmøter i tidsrommet mellom november 2013 og februar 2015, samt rådets arbeid med et diskusjonsnotat (Energi- og klimadialog i Norge i 2014). Visjonsnotatet er prosjektets siste skriftlige leveranse i prosjektet og skal overrekkes Europakommisjonen høsten 2015. Det beskriver en visjon for Norge som lavutslippssamfunn i 2050.

R&Dialogue-prosjektet tar sikte på å forbedre dialogen mellom aktører som er opptatt av fremtidens klima og utviklingen av lavutslippssamfunnet. Dette visjonsnotatet svarer på følgende spørsmål:

– Hvilket samfunn ønsker vi å ha i 2050?

– Hvilke tiltak sørger for at vi sammen skaper lavutslippssamfunnet?

R&Dialogue Norge vil med denne visjonen vise hvordan vi ønsker at det norske lavutslippssamfunnet skal se ut. Vi mener at slike tankeeksperimenter er nyttig for å komme fram til gode og langsiktige løsninger. Derfor har vi også foreslått hvilke rammevilkår og insentiver vi mener Norge bør satse på.

Les hele visjonsnotatet her: