Utgivelse

CO2-fangst og -lagring: Norges bidrag til et europeisk nettverk

Denne rapporten tar for seg Norge som katalysator for europeisk utvikling av CO2-fangst og -lagring. Den konkluderer med at en rekke utviklinger peker i riktig retning. Samtidig er mange av de europeiske prosjektene avhengig av det norske fullskalaprosjektet for CO2-fangst og -lagring.

Bellonas hovedkonklusjoner:

  • Uten CO2-fangst og -lagring kan verken norsk eller europeisk industri nå sine sektorvise klimamål.
  • Norge skal nå klimamålene for 2030 i fellesskap med EU. Derfor må fullskala-prosjektene sees i nær sammenheng med EU-landenes klimamål og -strategier.
  • Det fins en rekke CCS-prosjekter i Europa som direkte eller indirekte avhenger av de norske fullskala-prosjektene.
  • Et norsk CO2-lager vil kunne utløse EU-midler til forskjellige nasjonale prosjekter som er under planlegging.

Les hele rapporten HER (pdf).