Utgivelse

Norges helhetlige klimaplan

Forfatter: Aage Stangeland, Ane T. Brunvoll, Bjørn Utgård, Christine Molland Karlsen, Elisabeth Sæther, Frederic Hauge, Birgitte Laird, Marius Holm, Svend Søyland, Eivind Hoff

Forlegger: Miljøstiftelsen Bellona

”Norges helhetlige klimaplan” inneholder forslag til konkrete virkemidler for å redusere Norges klimagassutslipp i alle sektorer, slik at Norge kan kan redusere sine klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020, gå i null innen 2040, og i minus innen 2050.