Utgivelse

Nornickel and the Kola Peninsula: Charting Ecological Progress without a Compass

Forfatter: Oskar Njaa

Forlegger: Bellona

I løpet av det neste året, og innen utgangen av 2019, skal utslippene ved Nikelverket nær norskegrensa være kuttet med 50% målt mot utslippsnivået i 2015.

Samtidig mangler en tilstrekkelig oversikt over planlagte tiltak og effekten av disse for alle de tre anleggene på Kolahalvøya. Selskapet sier at de har store kuttambisjoner. Spørsmålet er om tiltakene er tilstrekkelig for å nå målene.

Bellona krever at Nornickel holder løftet om å kutte 50 prosent av utslippene ved Nikelverket innen utgangen av året for å bevise at de holder løftene sine. I tillegg ønsker vi at det slippes til uavhengige aktører som kan måle utslippene.