Utgivelse

Nytt Bellona-notat om metanlekkasjer

Filer

Metan er en viktig klimagass, og utslipp av metan til atmosfæren bidrar til drivhuseffekten. Metan er en 32 ganger sterkere klimagass enn CO2, men har begrenset levetid i atmosfæren (10 år). Metan er mye farligere enn man trodde, og metanutslippene kan få store konsekvenser for den globale oppvarmingen. Utslippene av metan har økt de siste årene. Størstedelen av de menneskeskapte metan-utslippene kommer fra landbruket, avfall og energisektorer

Fokuset i Bellona-notatet om metan er utelukkende energisektoren, metanutslippene under produksjon og transport av kull, naturgass og olje, samt metanlekkasje i forsyningskjeden. I tillegg gir rapporten en oversikt over hovedtrekkene i regulering av prosessen i EU i dag.

Les notatet her.