Utgivelse

Oljeulykken i Mexicogolfen: Katastrofen pågår fortsatt

Forfatter: Charles Digges

Forlegger: Bellona

Det er nå fem år siden tidenes største oljekatastrofe fant sted i Mexicogolfen. Elleve mennesker døde. Oljen fosset ut i havet i 87 døgn i strekk. Fortsatt merker menneskene i USAs sørstater ettervirkningene etter ulykken. Bellonas reporter Charles Digges har dokumentert skadevirkningene for mennesker, dyreliv, natur og næringsliv. Artikkelsamlingen er på engelsk.

This publication is in English.